Missie

Door de crisis is het helder geworden dat financiële producten, diensten en communicatie anders ingericht moeten worden. Simpeler en goedkoper! De consument moet weer begrijpen wat ze koopt. Aanbieders zullen hun producten met lagere kosten moeten aanbieden. De consument zal bereid moeten zijn om voor diensten te betalen.

De letters R en O in de naam RamOvi staan voor de missie “Rendement via Ondersteuning”. Met ondersteuning vanuit RamOvi kunt u kennis en vaardigheden inhuren, waarmee uw rendement in het zaken doen met uw klanten verhoogd wordt.

RamOvi biedt de optimale flexibiliteit aan in de lengte van opdrachten en in beloningsvorm.

RamOvi is een onafhankelijke werkende organisatie.

RamOvi © Copyright 2015